Dekarbonizaca przemysłu, kogeneracja, trigeneracja

Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, a także świadomość jej utraty na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przemysłu za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, m.in. poprzez minimalizację zużycia gazu i węgla oraz zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, lub trigeneracja, która oprócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwane jest również zimno.

W wielu obszarach przemysłu osiągalne jest również wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W dobie ogólnej świadomości negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, że gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, implementacja tego typu środków pochłania duże koszty, jednak w rezultacie profity jakie one przynoszą, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10