Tabliczki informacyjne w urzędach i nie tylko

Zamów tabliczki informacyjne.

Tabliczki informacyjne są wymagane przez akty prawne dotyczące bezpieczeństwa. Na co dzień możemy nie doceniać ich roli, ale powodują one, że przestrzeń jest uporządkowana, a obiekty biurowe są bezpieczniejsze. Zobaczmy w takim razie jakiego typu tabliczki informacyjne najczęściej spotykamy oraz jakie spełniają funkcje.

Tabliczki informacyjne – umieszczane przy drzwiach

Najpopularniejsze tabliczki informacyjne to przede wszystkim te, które oznaczają nieruchomości – bloki, obiekty przeznaczenia publicznego publicznej, szkoły, biura. Sprawiają, że z łatwością dotrzemy na miejsce. Warto jednak nadmienić, że tabliczki informacyjne nie znajdują się tylko na elewacjach nieruchomości, bo bardzo często możemy je też dostrzec w pomieszczeniach. To ogromna podgrupa znaków, które najczęściej poprawiają bezpieczeństwo i sygnalizują o zagrożeniach. Takie tabliczki usprawniają znalezienie odpowiedniego biura lub urzędnika w dużych kompleksach budynków – w budynkach samorządów przy wejściu wiszą tabliczki z numerami wydziałów. Dzięki temu szybko odnajdziemy przykładowo referat pomocy socjalnej czy wydział paszportowy. Tak samo istotne są tabliczki informacyjne zawierające nazwiska osób zatrudnionych, które umieszczane są przy drzwiach. Co ciekawe tabliczki te mogą mieć wymienną treść.

Tabliczki informacyjne – mówią o regułach używania wind podczas ewakuacji

Nie możemy jednak zapominać o aspekcie bezpieczeństwa – tabliczki informacyjne są w końcu narzucane przez przepisy BHP. Znakują drogi ewakuacyjne, wyodrębniają pomieszczenia wyłącznie dla personelu, komunikują o standardach udzielania pomocy. Istnieje powszechny obowiązek używania tabliczek informacyjnych, są też pracownicy do spraw BHP, którzy są wyznaczeni do ich rozmieszczania. Tabliczki informacyjne tworzone są z trwałych surowców (takich jak aluminium), niektóre rodzaje są fluorescencyjne, a ich montaż jest bardzo prosty.

Lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]