Dom bez pyłów zawieszonych i drobnoustrojów – o oczyszczaczach powietrza

Problem zanieczyszczenia powietrza dotarł już do świadomości przeciętnego Polaka i rzadko jest banalizowany. Obywatela naszego kraju zdają sobie sprawę, iż czystość powietrza, którym każdego dnia oddychamy, bezpośrednio oddziałuje na nasze zdrowie. Aczkolwiek póki nie będą wdrożone skuteczne rozwiązania, każdy może sam zatroszczyć się o swoje samopoczucie, na przykład poprzez zaopatrzenie się w oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacze powietrza – urządzenia od popularnych producentów

Im bardziej zurbanizowany rejon, tym bardziej prawdopodobne jest niebezpieczeństwo pojawienia się wysokiej kondensacji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Na rozwój szeregu chorób płuc podatni są przede wszystkim rezydenci większych miejscowości lub okolic w pobliżu zakładów przemysłowych wydalających do atmosfery ogromne ilości pyłów zawieszonych. Codzienne korzystanie z oczyszczaczy powietrza jest sposobem na znaczące zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania pyłów na zdrowie. Oczyszczacze powietrza licznych renomowanych producentów, jak m.in. Wood’s, AirFree bądź Blueair, od lat obecne są w ofercie polskich sklepów, zatem nie jest to już coś nowego na naszym rynku. Co ciekawe, poza wyłapywaniem z atmosfery cząsteczek pyłu, często posiadają one również inne przydatne funkcje.

Nawilżanie i wykrywanie CO2 – pozostałe funkcje oczyszczaczy powietrza

Oczyszczacze powietrza sprzedawane są w różnych rozmiarach, wobec tego bez trudu dostaniemy urządzenie najlepsze do danej kubatury pokoju. Są to urządzenia niezbyt ciężkie, więc swobodnie daje się przenieść je między pomieszczeniami. Oprócz odfiltrowywania z powietrza pyłów PM10 i PM2,5, wychwytują one też grzyby oraz bakterie, które mogą wywoływać liczne reakcje alergiczne czy też choroby, a także groźny formaldehyd. Sporo oczyszczaczy powietrza oprócz tego nawilża oraz jonizuje cząsteczki powietrza, co wytwarza w pomieszczeniach orzeźwiającą atmosferę, a jednocześnie gwarantuje głębszy sen. Część urządzeń ma również czujniki alarmujące o obecności CO2. Zakup oczyszczacza powietrza rekomenduje się zwłaszcza alergikom.