Rodzaje kontenerów na odpady

Znajdź kontenery KP

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]