Faktura proforma – czy zobowiązuje do zapłaty?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o proforma co to jest, znajdziesz na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, dlatego raz za razem spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy kupna towaru, zatem zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada analogiczne elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • określenie terminu doręczenia towaru lub realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę należy oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Powinno się także mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji lub przeleje przedpłatę.