Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Szukasz więcej informacji dotyczących tego, jak wystawić notę księgową na 40 euro? Skieruj się na https://tinyurl.com/ybv2maz8.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu należności może być kwestią zwyczajnego przeoczenia bądź przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]