Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Metoda kasowa - poszerz swoją wiedzę!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie interesuje się czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane produkty lub zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim firmom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Z reguły powodem tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy stu i więcej fakturach nadzór należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]