Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Badania psychologiczne Bielsko Biała - poznaj więcej szczegółów o tych usługach.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak przebiegają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie aparaty są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – okres ważności

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do badań przystępują również kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch części. Najpierw osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do badań wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]