Badania wysokościowe – czym są?

Na www.testybielsko.pl sprawdzisz, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]