Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak użycie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest także dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również należy pozostawić profesjonalistom, gdyż częstym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.