Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Dowiedz się więcej na https://tinyurl.com/yedl4czo.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza oszacować cenę przekładu. Od czego zatem zależy cena tłumaczeń?

Czas wykonania, język, poziom skomplikowania przekładu – to ma wpływ na finalną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Translacja referatów medycznych, dokumentów handlowych albo prac naukowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale także stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niewybaczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Czym odróżnia się przekład przysięgły od tłumaczenia zwykłego?

Wypada wspomnieć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]