Osuszanie fundamentów to zadanie dla profesjonalnej ekipy

Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje ryzyko, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo na skutek źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie i niewietrzone piwnice wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do zalania w wyniku powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Eksperci, którzy posiadają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od oceny genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia najodpowiedniejszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się w górę – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, zwłaszcza w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą murów, która przystopuje wznoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów wymaga czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych czy izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Częstokroć niezbędne będzie też naprawa łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty kabli, płyty żelbetowe posadzkowe oraz przepusty rur.