Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]